มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยแผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับ มูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล จ.เชียงใหม่ ในโครงการ"แจกผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว ในถิ่นทุรกันดาร ประจำปี2561" ในอ.อมก๋อย และ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

 

Pin It

        ระหว่างวันที่ 30พ.ย.-1 ธ.ค.61 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยแผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับ มูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล จ.เชียงใหม่ ในโครงการ"แจกผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว ในถิ่นทุรกันดาร ประจำปี2561"

       นำโดยคุณวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผจก.มูลนิธิฯ และ คุณศิริพร กระจ่างหล้า  ผช.หน.ผ.สังคมฯ ร่วมทำพิธีมอบผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 2,000 ชุด 7 ตำบล ในอ.อมก๋อย และ อ.จอมทอง ได้มีผู้ประสบภัยมารับการสงเคราะห์ คิดเป็นมูลค่าในการแจกจ่ายครั้งนี้ 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)

        โดยมี คุณวิโรจน์ เล็กกิจเจริญชัย รองประธานฯ พร้อมคณะกรรมการฯ พร้อม หน่วยงานราชการและผู้เกี่ยวข้องส่วนต่างๆ ร่วมในพิธีครั้งนี้. (เสร็จสิ้นเดินทางไปแจกที่ จ.แม่ฮ่องสอนในวันพรุ่งนี้)

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All