Pin It

    เมื่อเร็วๆ นี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการใหญ่มูลนิธิฯ พร้อมด้วย คุณนพพร ปัญญาวีราภรณ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ คุณสมบูลย์ ขวัญอ่วม หัวหน้าแผนกศูนย์วิทยุกรุงเทพ และคุณยุทธนา ทาโคตร์ ผู้ควบคุมเจ้าหน้าที่กู้ชีพ ผลัดที่ 1 ให้การต้อนรับ พว. กนกวรรณ สุขมา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) พร้อมด้วย พว.ธวัชชัย สร้อยอ่อน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และ นฉพ. วรปรัชญ์ คีตวัฒนานนท์ นักฉุกเฉินการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี ในโอกาสเข้าตรวจประเมินเพื่อรองรับหน่วยปฏิบัติการแพทย์ในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานครของ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พร้อมนำคณะฯ ชมวิดิทัศน์การปฏิบัติภารกิจของมูลนิธิฯ และเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในศูนย์วิทยุกรุงเทพ พร้อมตรวจรถพยาบาลที่ใช้ในการปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ป่วยผู้บาดเจ็บของฝ่ายปฏิบัติการ แผนกบรรเทาสาธารณภัย ณ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ
.
และเมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2567 คุณยุทธนา ทาโคตร์ ผู้ควบคุมเจ้าหน้าที่กู้ชีพ ผลัดที่ 1 เป็นตัวแทนเข้ารับมอบหนังสืออนุมัติเพื่อแสดงว่า มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้รับการอนุมัติให้เป็นหน่วยปฏิบัติการในระบบกรแพทย์ฉุกเฉิน ประเภทปฏิบัติการแพทย์ ระดับพื้นฐาน โดยมี รศ. ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีมอบ ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ชั้น 1 ศาลาว่ากลางกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All