Pin It

   วันนี้ (26 มีนาคม พ.ศ. 2567) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสื่อสารองค์กร โดย คุณพิมพ์ณภัท สุนทรฐิติวงษ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร มอบหมายให้ คุณรัตติยา โต๊ะสัน หัวหน้าแผนกสื่อสารองค์กร (ไทย) พร้อมด้วย คุณเตือนจิต พุฒิพงศ์โภไคย ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสื่อสารองค์กร (ไทย) คุณศิณีนุช อัศวณิชย์ชากร ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสื่อสารองค์กร (จีน) และเจ้าหน้าที่แผนกสื่อสารองค์กร (ไทย)(จีน) ให้การต้อนรับคณะนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต คณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เข้าศึกษาดูงานในโครงการ "ศึกษาดูงานทางคลินิกในรายวิชา CM2014" เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาประวัติความเป็นมาของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ซึ่งเป็นต้นแบบของการเรียนรู้รับใช้สังคม โดยแบ่งคณะนักศึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม เข้าศึกษาดูงาน 2 รอบ รอบเช้า เวลา 09.30 น. และรอบบ่ายในเวลา 14.00 น. โดยนำเข้าศึกษาประวัติความเป็นมาของมูลนิธิฯ ภายในหอประวัติมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จากนั้นนำคณะนักศึกษาเข้าสักการะขอพรหลวงปู่ไต้ฮง ภายในศาลเจ้าไต้ฮงกง มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ก่อนเดินทางกลับมหาวิทยาลัยฯ โดยมี คุณพนา จิรวัฒน์เสถียร หัวหน้าสำนักผู้จัดการใหญ่ ร่วมให้การต้อนรับ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All