Pin It

[ประมวลภาพ] มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายปฏิบัติการ แผนกบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ (HADR) ประจำปี พ.ศ. 2567 ในพื้นที่อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 6 เมษายน พ.ศ. 2567 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายปฏิบัติการ แผนกบรรเทาสาธารณภัย โดย เจ้าหน้าที่กู้ชีพ กู้ภัย น.เขต นำ รถ น.พยาบาล รถกู้ภัยพร้อมอุปกรณ์ และรถรักษาสภาพศพ (เฉพาะกิจ COVID-19) เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ (HADR) ประจำปี พ.ศ. 2567 ร่วมกับกองทัพเรือ ตลอดจนหน่วยงานภายนอกกองทัพเรือ ประกอบด้วย ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 2 (ศรชล.ภาค 2) กรมบรรเทาป้องกันสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน อาสาสมัครใจถึงใจ อาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานีหน่วยงานราชการและเอกชนต่าง ๆ บนเกาะพะงัน
 
  โดยเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 ทีมเจ้าหน้าที่กู้ชีพ กู้ภัย แบ่งทีมปฏิบัติการ ร่วมกับ อาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานี ชุดปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน และหน่วยงานราชการต่างๆ ในพื้นที่ ฝึกซ้อมแผนตามสถานการณ์ต่างๆ ดังนี้
- จำลองสถานการณ์การจัดการจำแนกอาการและลำเลียงผู้ประสบภัยจากกหน้าผาสูงชันลงพื้นราบ ด้วยระบบเชือกใช้รอกทดแรงลำเลียงส่งผู้ประสบภัยลงสู่พื้นราบอย่างปลอดภัย
-  จำลองสถานการณ์ค้นหาและกู้ภัยในอาคารถล่มโดยใช้ขั้นตอนหลักการปฏิบัติมาตรฐาน INSARAG ทำมาร์คกิ้งจุดค้นพบผู้บาดเจ็บ ใช้อุปกรณ์เครื่องมือตัดเจาะกระแทกคอนกรีตสาธิตการทำลายแผ่นปูน
- ทีมกู้ภัยทางน้ำมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ให้การสนับสนุนเรือศรชล 4003 ร่วมบูรณาการภาคทะเล ซักซ้อมการการบูรณาการร่วมหน่วยงานราชการร่วมปฏิบัติการช่วยเหลือประสบภัยทางทะเล
- ทีมนิติเวชมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำเสนอในเรื่อง นิติเวชอัตลักษณ์บุคคล การรักษาสภาพศพ และการจัดการผู้เสียชีวิตจำนวนมาก ให้กับหน่วยงานราชการต่างๆ
.
และในเวลา 16.00 น. เจ้าหน้าที่กู้ชีพ กู้ภัย น.เขต มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ให้การต้อนรับ พลเรือเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือ ซึ่งเดินทางมาตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การฝึกการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ (HADR) ประจำปี 2567
 
การฝึกความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ (HADR) เพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างขีดความสามารถกำลังพล และยุทโธปกรณ์ อันจะทำให้กองทัพเรือสามารถดำรงบทบาทในฐานะหน่วยงานความมั่นคง และรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All