Pin It

   วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2567 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดย คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครหน่วยแพทย์ฯ ออกหน่วยบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป-จ่ายยา ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น ฯลฯ ให้แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ มูลนิธิแม่กอเหนี่ยว (ฉื่อเซียงตึ๊ง) ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา
.
โดยมี ผู้เข้ารับบริการ จำนวน 934 คน ได้แก่ ตรวจรักษาโรคทั่วไป จำนวน 152 ราย ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น จำนวน 135 ราย บริการตัดผมชาย-หญิง จำนวน 80 ราย บริการแจกแว่นสายตาสั้น-ยาว จำนวน 453 ราย ตรวจทันตกรรม จำนวน 62 ราย ประกอบด้วย ถอนฟัน จำนวน 10 ราย เคลือบฟลูออไรด์ จำนวน 30 ราย แนะนำสุขภาพช่องปาก จำนวน 22 ราย กิจกรรมนันทนาการเด็ก จำนวน 35 ราย รวมถึง แจกไม้เท้าผู้สูงอายุ จำนวน 17 ราย

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All