Pin It

   วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2567 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิจิตกุศลขอนแก่น (ซุ่นซิมเซี่ยงตึ๊ง) จังหวัดขอนแก่น โดย คุณสุภา แคพฤกษ์ ผู้จัดการมูลนิธิ มอบเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ขาดแคลนแก่โรงพยาบาล ประจำปี พ.ศ. 2567 ให้แก่ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ณ มูลนิธิจิตกุศลขอนแก่น (ซุ่นซิมเซี่ยงตึ๊ง) จังหวัดขอนแก่น

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All