มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยแผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับ มูลนิธิสว่างคีรีธรรม จ.เลย ในโครงการ"แจกผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว ในถิ่นทุรกันดาร ประจำปี 2561 " ต.เชียงกลม ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย

Pin It

       วันนี้(7 ธ.ค.61)มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งโดยแผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับ มูลนิธิสว่างคีรีธรรม จ.เลย ใน โครงการ"แจกผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาวในถิ่นทุรกันดารประจำปี2561"  นำโดยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ รก.ผจก.ฝ่ายสังคมฯและ หน.ผ.สังคมฯ ร่วมทำพิธีมอบผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 1,000 ชุด ใน ต.เชียงกลม ต.ปากชม อ.ปากชม ตำบลละ 500 ชุด  คิดเป็นมูลค่าในการสงเคราะห์ของจังหวัดเลยปีนี้รวม 1,200,000 (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)

       โดยมีคุณชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าฯ จ.เลย คุณพีระพงศ์ จิระวงศ์ประภา ประธานฯ และคณะกรรมการฯ พร้อมผู้เกี่ยวข้องส่วนต่างๆร่วมในพิธีครั้งนี้.(เสร็จสิ้นเดินทางไปแจกที่จังหวัดหนองคายในวันพรุ่งนี้)

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All