มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยแผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับ ร่วมกับ สมาคมพ่อค้าไทย-จีน จ.หนองคาย   ในโครงการ " แจกผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว ในถิ่นทุรกันดาร ประจำปี 2561 "ใน ต.หาดคำ อ.เมือง จ.หนองคาย

Pin It

         วันนี้(8 ธ.ค.61) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งโดยแผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับ สมาคมพ่อค้าไทย-จีน จ.หนองคาย และ มูลนิธิรวมน้ำใจหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู ใน โครงการ"แจกผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค และ มอบแท้งค์น้ำบรรจุน้ำสะอาด ที่ วัดเจริญสุขราษฎร์บำรุง ม.11 ต.หาดคำ อ.เมือง จ.หนองคาย เพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาวในถิ่นทุรกันดาร ประจำปี2561"  นำโดยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ รก.ผจก.ฝ่ายสังคมฯและ หน.ผ.สังคมฯ ร่วมทำพิธีมอบผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 500 ชุด และใน ต.หาดคำ อ.เมือง จ.หนองคาย และต.หันนางาม ต.ศรีบุญเรือง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภูุ จำนวน 1,000 ชุด คิดเป็นมูลค่าในการสงเคราะห์ของ 2 จังหวัด รวม 1,005,000 บาท (หนึ่งล้านห้าพันบาทถ้วนบาทถ้วน)

        โดยมีคุณรณชัย จิตวิเศษ ผู้ว่าฯ จ.หนองคาย  พร้อม คณะกรรมการฯ และส่วนราชการผู้เกี่ยวข้องส่วนต่างๆร่วมในพิธีครั้งนี้.(เสร็จสิ้นเดินทางไปแจกที่จังหวัดอุดรธานีในวันพรุ่งนี้)

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All