Pin It

    วันนี้ (8 พฤษภาคม พ.ศ. 2567) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกสาธารณภัย นำโดย คุณชุมพล บุญภักดี ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสาธารณภัย นำทีมเจ้าหน้าที่แผนกสาธารณภัย ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน บ้านเลขที่ 81/-- หมู่ 5 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร มีผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 5 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัว 1 ชุด รวมมูลค่าการช่วยเหลือทั้งสิ้น 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยมี คุณต่อพันธ์ เค็งสม ผู้จัดการมูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จังหวัดสมทุรสาคร ร่วมในพิธี ณ สถานที่เกิดเหตุ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All