Pin It

     วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 15.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นำโดย คุณศิริพร กระจ่างหล้า ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่แผนกสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่กู้ชีพ กู้ภัย แผนกบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ มูลนิธิพิทักษ์กาญจน์ จังหวัดกาญจนบุรี นำโดย คุณวรรณจักร จันทร์สว่าง หัวหน้าฝ่ายกู้ชีพ-กู้ภัย ลงพื้นที่มอบน้ำดื่มพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำมัน น้ำปลา และปลากระป๋อง จำนวน 600 ชุด คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 330,000 บาท (สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่อำเภอเลาขวัญ โดยมี คุณวิชัย ปัทมวิภาค นายอำเภอเลาขวัญ พร้อมด้วย พระครูพิมล กาญจนธรรม เจ้าคณะตำบลหนองปริง เขต 3 คุณสมควร ดิษเทศ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองฝ้าย และ คุณสพลทวรรธ วงศ์คำ หัวหน้าฝ่ายสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมในพิธีมอบ ณ บริเวณวัดหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All