Pin It

   วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 15.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นำโดย คุณศิริพร กระจ่างหล้า ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่แผนกสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่กู้ชีพ กู้ภัย แผนกบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ มูลนิธิร่วมมิตร จังหวัดสุโขทัย นำโดย คุณสามัญ รักบริสุทธิศรี ประธานมูลนิธิฯ พร้อมด้วย คุณสุรพล อังศิริจินดา ประธานกิตติมศักดิ์ ลงพื้นที่มอบน้ำดื่มพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำมัน น้ำปลา และปลากระป๋อง จำนวน 800 ชุด คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 440,000 บาท (สี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่อำเภอบ้านด่านลานหอย และอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ดังนี้
.
จุดที่ 1 ณ บริเวณวัดบ้านลานกระบือ ตำบลวังน้ำขาว จำนวน 400 ชุด คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 220,000 บาท(สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) โดยมี พ.อ.เฉลิม สีเจริญ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ท. (ท.) ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย/ผอ.รมน.จังหวัด ส.ท.(พ.) พร้อมด้วย คุณวรวุฒิ ทรัพย์ประเสริฐ ผู้แทนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุโขทัย ร่วมในพิธีมอบฯ
.
จุดที่ 2 ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุนไกร จำนวน 400 ชุด คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 220,000 บาท(สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) โดยมี พ.อ.เฉลิม สีเจริญ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ท. (ท.) ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย/ผอ.รมน.จังหวัด ส.ท.(พ.) พร้อมด้วย คุณจำเนียร กลาดเกลื่อน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุนไกร ผู้แทนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุโขทัย ร่วมในพิธีมอบมอบฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All