Pin It

   วันนี้ (21 พฤษภาคม พ.ศ. 2567) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดย คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่แผนกหน่วยแพทย์ฯ ออกหน่วยบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการแจกแว่นสายตายาวให้แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ ชุมชนพิพรพงษ์ 1 เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ
.
โดยมี ผู้เข้ารับบริการ จำนวน 178 ราย ได้แก่ ตรวจรักษาโรคทั่วไป จำนวน 85 ราย และ แจกแว่นสายตายาว จำนวน 93 ราย

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All