Pin It

   วันนี้ (21 พฤษภาคม พ.ศ. 2567) เวลา 16.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นำโดย คุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ หัวหน้าแผนกสาธารณภัย พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่แผนกสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่กู้ชีพ กู้ภัย แผนกบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ มูลนิธิ "เต็กก่า" จีตี่เกาะอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ นำโดย คุณดาราณี สัมพันธ์ศิริกุล ประธานมูลนิธิฯ ลงพื้นที่มอบน้ำดื่มพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำมัน น้ำปลา และปลากระป๋อง จำนวน 500 ชุด คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 275,000 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ประสบภัยแล้ง โดยมี คุณมหัส มงคล นายอำเภอเสนางคนิคม พร้อมด้วย คุณอภิญญา รัตนเรืองรุ่ง ผู้ช่วยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมในพิธีมอบ ณ บริเวณวัดศรีไกร ตำบลนาไร่ใหญ่ อำเภอเสนาคงนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All