{fasysocialshare}

   วันนี้ (25 พฤษภาคม พ.ศ. 2567) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดย คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครหน่วยแพทย์ ออกหน่วยฯ บริการตรวจโรคทั่วไป จ่ายยา ตรวจทันตกรรม วัดสายตาแจกจ่ายแว่นวายตา ฯลฯ ให้แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ วัดหนองครก อ.หนองแค จ.สระบุรี
.
โดยมี ผู้เข้ารับบริการ จำนวน 533 ราย ดังนี้ ตรวจรักษาโรคทั่วไป-จ่ายยา จำนวน 94 ราย ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น จำนวน 77 ราย บริการตัดผม ชาย-หญิง จำนวน 47 ราย บริการแจกแว่นสายตา จำนวน 204 ราย ตรวจทันตกรรม จำนวน 61 ราย ประกอบด้วย ถอนฟัน จำนวน 11 ราย เคลือบฟลูออไรด์ จำนวน 37 ราย แนะนำสุขภาพช่องปาก จำนวน 13 ราย รงวมถึงกิจกรรมนันทนาการเด็ก จำนวน 38 ราย และแจกไม้เท้า จำนวน 12 ราย

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All