Pin It

   วันนี้ (29 พฤษภาคม พ.ศ. 2567) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดย คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครหน่วยแพทย์ ออกหน่วยบริการตรวจโรคทั่วไป จ่ายยา ฯลฯ ให้แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ วัดปากบ่อ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ
.
โดยมี ผู้เข้ารับบริการ จำนวน 520 ราย ได้แก่ ตรวจรักษาโรคทั่วไป-จ่ายยา จำนวน 43 ราย ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น จำนวน 37 ราย บริการแจกแว่นสายตา จำนวน 211 ราย รวมถึงตรวจทันตกรรม จำนวน 229 ราย ประกอบด้วย ถอนฟัน จำนวน 2 ราย เคลือบฟลูออไรด์ จำนวน 218 ราย แนะนำสุขภาพช่องปาก จำนวน 9 ราย

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All