Pin It

   วันนี้ (31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย คุณดวงชุตา ติยะพจนพรกุล ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับ มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นำทีมลงพื้นที่มอบค่าพาหนะให้แก่คนพิการขาขาดที่ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและใกล้เคียงที่เข้ารับบริการขาเทียม และช่างทำขาเทียมอาสาสมัคร ที่เข้าร่วมโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 168 จำนวน 160 คน พร้อมมอบผ้าห่ม และเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร น้ำมันพืช ปลากระป๋อง น้ำปลา ขนม บรรจุถุงผ้าดิบ จำนวน 200 ชุด รวมงบประมาณทั้งสิ้น 146,438.50 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันสี่ร้อยสามสิบแปดบาทห้าสิบสตางค์) โดยมี คุณทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ร้อยเอก นายแพทย์ภูรีวรรธน์ โชคเกิด รองเลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ คณะกรรมการมูลนิธิขาเทียมฯ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในพิธี ณ บริเวณหอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All