Pin It

   วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2567 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดย คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์ อาสาสมัครหน่วยแพทย์ และเจ้าหน้าที่กู้ชีพ แผนกบรรเทาสาธารณภัยฯ ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยา ตวจคัดกรองเบาหวาน ฯลฯ ให้แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ โดยมี แพทย์หญิงมนัญญา ภิรมย์ และแพทย์หญิงสิริลดา ศรีทอง แพทย์โรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมออกหน่วยฯ ณ วัดขุนพรหมดำริ ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
.
โดยมี ผู้เข้ารับบริการ จำนวน 634 ราย ดังนี้ ตรวจรักษาโรคทั่วไป-จ่ายยา จำนวน 111 ราย ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น จำนวน 41 ราย ตรวจทันตกรรม จำนวน 35 ราย ประกอบด้วย ถอนฟัน จำนวน 6 ราย เคลือบฟลูออไรด์ จำนวน 23 ราย แนะนำสุขภาพช่องปาก จำนวน 6 ราย รวมถึง บริการตัดผมชาย-หญิง จำนวน 63 ราย แจกแว่นสายตา จำนวน 364 ราย กิจกรรมนันทนาการเด็ก จำนวน 39 ราย และแจกไม้เท้า จำนวน 1 ราย

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All