Pin It

   วันนี้ (7 มิถุนายน พ.ศ. 2567) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดย คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์ เจ้าหน้าที่กู้ชีพ แผนกบรรเทาสาธารณภัย และอาสาสมัครหน่วยแพทย์ฯ ออกหน่วยให้บริการตรวจโรคทั่วไป-จ่ายยา ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น ตรวจทันตกรรม บริการตัดผมชาย-หญิง ฯลฯ แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ โดยมี แพทย์หญิงมนัญญา ภิรมย์ และ แพทย์หญิงสิริลดา ศรีทอง แพทย์โรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมออกหน่วยฯ ณ บริเวณวัดชายเคือง ตำบลวังชะโอน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร
.
โดยมี ผู้เข้ารับบริการ จำนวน 966 ราย ได้แก่ ตรวจรักษาโรคทั่วไป-จ่ายยา จำนวน 187 ราย ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น จำนวน 81 ราย ตรวจทันตกรรม จำนวน 135 ราย ประกอบด้วย ถอนฟัน จำนวน 19 ราย เคลือบฟลูออไรด์ จำนวน 103 ราย แนะนำสุขภาพช่องปาก จำนวน 13 ราย รวมถึง บริการตัดผมชาย-หญิง จำนวน 75 ราย บริการแจกแว่นสายตา จำนวน 359 ราย กิจกรรมนันทนาการเด็ก จำนวน 109 ราย และแจกไม้เท้าแก่ผู้สูงวัย จำนวน 20 ราย

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All