Pin It

   วันนี้ (8 มิถุนายน พ.ศ. 2567) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดย คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่แผนกหน่วยแพทย์ฯ เจ้าหน้าที่กู้ชีพแผนกบรรเทาสาธารณภัย และอาสาสมัครหน่วยแพทย์ฯ ออกหน่วยให้บริการตรวจโรคทั่วไป จ่ายยา ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น บริการตัดผมชาย-หญิง ฯลฯ แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยมี แพทย์หญิงมนัญญา ภิรมย์ และแพทย์หญิงสิริลดา ศรีทอง แพทย์โรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมหน่วยแพทย์ฯ ณ วัดกิจวินัยวรรณ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
.
โดยมี ผู้เข้ารับบริการ จำนวน 587 ราย ได้แก่ ตรวจรักษาโรคทั่วไป-จ่ายยา จำนวน 146 ราย ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น จำนวน 48 ราย ตรวจทันตกรรม จำนวน 49 ราย ประกอบด้วย ถอนฟัน จำนวน 6 ราย เคลือบฟลูออไรด์ จำนวน 37 ราย แนะนำสุขภาพช่องปาก จำนวน 13 ราย บริการตัดผมชาย-หญิง จำนวน 50 ราย บริการแจกแว่นสายตา จำนวน 256 ราย กิจกรรมนันทนาการเด็ก จำนวน 30 ราย และแจกไม้เท้าผู้สุงวัย จำนวน 8 ราย

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All