Pin It

    วันนี้ (8 มิถุนายน พ.ศ. 2567) เวลา 09.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการ คุณอรัญ เอี่ยมสุรีย์ กรรมการและประธานอนุกรรมการสร้างรากฐานภาษาจีนให้เข้มแข็ง คุณชาญกิจ วิทยาวรากรณ์ กรรมการ คุณวิศิษฎ์ ลิ้มประนะ กรรมการ คุณไปรเทพ ซอโสตถิกุล ผู้ช่วยกรรมการ คุณสุเทพ ศุภภัทรานนท์ กรรมการผู้อำนวยการและบรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์ซิงจงเอี๋ยน และ รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกยรติ ร่วมในพิธีเปิดโครงการ "เล่นสนุกกับภาษาจีนกันเถอะ" รุ่นที่ 3 โดย มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดสอนภาษาจีนแบบง่ายๆ ที่ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นพื้นฐานภาษาจีนสำหรับเด็กๆ ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะ จากทีมคณาจารย์จากวิทยาลัยจีนศึกษา ที่ได้ร่วมออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านรูปแบบเกมส์ เพื่อให้เด็กๆ มีความสนใจในการเริ่มเรียนภาษาจีน เช่น ในเรื่องตัวเลข สี สัตว์ สิ่งของต่างๆ ที่อยู่ใกล้ตัว เป็นต้น จัดขึ้นทุกวันเสาร์ในเดือนมิถุนายน (วันที่ 8, 15, 22, 29 มิถุนายน) เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ โดยผลตอบรับจากโครงการนำร่องในรุ่นแรก นำมาสู่รุ่นที่ 2 และครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 3 ผู้สมัครมากกว่า 190 คน ผ่านการคัดเลือกสัมภาษณ์เหลือเพียง 50 คน ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วิทยาเขตยศเส กรุงเทพฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All