Pin It

   วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2567 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดย คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่แผนกหน่วยแพทย์ฯ เจ้าหน้าที่กู้ชีพ แผนกบรรเทาสาธารณภัย และอาสาสมัครหน่วยแพทย์ฯ ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป-จ่ายยา ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น ตรวจทันตกรรม บริการตัดผม ฯลฯ แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
.
โดยมี ผู้เข้ารับบริการ จำนวน 749 ราย ดังนี้ ตรวจรักษาโรคทั่วไป-จ่ายยา จำนวน 178 ราย ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น จำนวน 86 ราย ตรวจทันตกรรม จำนวน 87 ราย ประกอบด้วย ถอนฟัน จำนวน 28 ราย เคลือบฟลูออไรด์ จำนวน 24 ราย แนะนำสุขภาพช่องปาก จำนวน 35 ราย บริการตัดผมชาย-หญิง จำนวน 64 ราย บริการแจกแว่นสายตา จำนวน 283 ราย กิจกรรมนันทนาการเด็ก จำนวน 33 ราย และแจกไม้เท้า จำนวน 18 ราย

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All