Pin It

   วันนี้ (11 มิถุนายน พ.ศ. 2567) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกสาธารณภัย นำโดย คุณชุมพล บุญภักดี ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสาธารณภัย มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนภายในซอยลาดพร้าว 26 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ มีผู้ประสบภัย จำนวน 6 ครอบครัว รวม 11 คน มอบเงินสด คนะล 3,000 บาท มอบเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัว จำนวน 2 ชุด รายบุคคล จำนวน 4 ชุด รวมคิดเป็นเงินทั้งสิ้น 44,000 บาท (สี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All