Pin It

   วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2567 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดย คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์ฯ ออกหน่วยบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการแจกแว่นสายตายาวให้แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ ชุมชนสุขอนันต์ เขตคันนายาว กรุงเทพฯ
.
โดยมีผู้เข้ารับบริการ จำนวนทั้งสิ้น 147 ราย ประกอบด้วย ตรวจรักษาโรคทั่วไป จำนวน 69 ราย และ แจกแว่นสายตายาว จำนวน 78 ราย

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All