Pin It

   ระหว่างวันที่ 14-16 และ 21-23 มิถุนายน พ.ศ. 2567 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการใหญ่มูลนิธิฯ ร่วมกับ นายแพทย์สุรพงษ์ วรสุวรรณรักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ 2 โรงพยาบาลหัวเฉียว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง หลักสูตร "การปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน" ประจำปี 2567 ให้แก่อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จำนวน 40 คน เพื่อพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูนทักษะความรู้ความเข้าใจในการช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความปลอดภัยแก่ผู้ให้การช่วยเหลือและผู้ประสบภัยต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง โดยมี คณะผู้บริหารจากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และโรงพยาบาลหัวเฉียว ร่วมในพิธีฯ ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร 2 โรงพยาบาลหัวเฉียว กรุงเทพฯ

 

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All