Pin It

   วันนี้ (14 มิถุนายน พ.ศ. 2567) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นำโดย คุณชุมพล บุญภักดี หัวหน้าแผนกสาธารณภัย ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง มีผู้ประสบภัย จำนวน 2 ครอบครัว รวม 6 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท มอบเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัว จำนวน 2 ชุด รวมเป็นมูลค่าในการช่วยเหลือทั้งสิ้น 23,000 บาท (สองหมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยมี เจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ฯ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง ณ สถานที่เกิดเหตุ บ้านเลขที่ -- /5 หมู่ 2 ตำบลรำมะสัก และ บ้านเลขที่ -- ตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All