Pin It

    วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นำโดย คุณชุมพล บุญภักดี ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสาธารณภัย ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่เขตหนองจอก มีผู้ประสบภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 1 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท มอบเครื่องอุปโภคบริโภครายบุุคล จำนวน 1 ชุด รวมมูลค่าในการช่วยเหลือทั้งสิ้น 4,500 บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) ณ สถานที่เกิดเหตุ บ้านเลขที่ --/2 หมู่ 8 แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กรุงเทพฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All