Pin It

    ระหว่างวันที่ 11-14 มิถุนายน พ.ศ. 2567 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายปฏิบัติการ โดย เจ้าหน้าที่กู้ชีพ/กู้ภัย แผนกบรรเทาสาธารณภัย นำ รถ น.พยาบาล รถกู้ภัยพร้อมอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัย เข้าร่วมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 โดย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย โดยมี คุณไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้เกียรติเข้าร่วมชมการสาธิตการปฏิบัติการ (Demonstration) และเป็นประธานพิธีปิดการฝึกฯ โดยมี ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย 7 ประเทศ ผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศ และผู้แทนหน่วยงานภาคีเครือข่าย เข้าร่วมรับชมการแสดงสาธิตฯ ณ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี และอุทยานกบินทร์เฉลิมราชย์ จังหวัดปราจีนบุรี

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All