Pin It

    วันนี้ (19 มิถุนายน พ.ศ. 2567) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นำโดย คุณชุมพล บุญภักดี ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสาธารณภัย ลงพื้นที่มอบเงินพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ณ บ้านเลขที่ --/14 ซ.บางแก้ว ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม มีผู้ประสบภัย จำนวน 2 ครอบครัว รวม 4 คน และผู้เสียชีวิต จำนวน 1 ราย มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัว จำนวน 2 ชุด และมอบเงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพแก่ญาติผู้เสียชีวิต จำนวน 20,000 บาท รวมมูลค่าในการช่วยเหลือทั้งสิ้น 37,000 บาท (สามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยมี คุณสมชาย ต้นประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วย คุณธนะโรจน์ พลพัฒนะภัสร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม และคุณภราดล รุ่งโรจน์ธีระ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมมอบ ณ บริเวณสถานที่เกิดเหตุ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All