Pin It

   วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 08.30 -16.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายบุคคลและฝึกอบรม โดยคุณถาวร พาเชื้อ หัวหน้าแผนกฝึกอบรม จัดอบรมหลักสูตร "การปฐมพยาบาลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ" รุ่นที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2567 (ภายใน) ให้แก่ประชาชนทั่วไปและอาสาสมัคร แบ่งการฝึกอบรมออกเป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าอบรมที่ผ่านการสอบหลังจบหลักสูตร โดยมี คุณอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการใหญ่มูลนิธิฯ เป็นผู้กล่าวเปิดการฝึกอบรมฯ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่แผนกฝึกอบรม และเจ้าหน้าที่แผนกบรรเทาสาธารณภัย ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

 

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All