Pin It

   วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับ มูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ จังหวัดนครสวรรค์ โดย คุณปราการ วิบูลย์วัฒนกิจ ประธานมูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ จังหวัดนครสวรรค์ และคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน บ้านไม่มีเลขที่ หมู่ที่ 4 ตำบลบางพระหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ มีผู้ประสบภัย จำนวน 1 ครอบครัว 2 คน มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท และ มูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ จังหวัดนครสวรรค์ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ชุด รวมมูลค่าในการช่วยเหลือทั้งสิ้น 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) โดยมี ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ชัย จินดาพันธ์ นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ และคุณสิริธร พวงสมบัติ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษพร้อมนายชัชชัย ราชกิจ กำนันตำบลบางพระหลวง ร่วมมอบ ณ สถานที่เกิดเหตุุ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All