มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การดำเนินการและบริหารจัดการโครงการ “การรักษาโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันโดยหน่วยรักษาอัมพาตเคลื่อนที่โรงพยาบาลศิริราช เพื่อให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันได้รับการรักษาตามมาตรฐานอย่างทันท่วงที โดยมีหน่วยงานทั้ง 12 ให้ความร่วมมือในครั้งนี้

{fastsociashare}

         วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น. คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “การรักษาโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันโดยหน่วยรักษาอัมพาตเคลื่อนที่โรงพยาบาลศิริราช” พร้อมด้วยคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ระดับบริหารร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมคณะฯ ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลศิริราช

         โดยมี ศ.ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นประธานในพิธี และ 10 หน่วยงานร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ ประกอบด้วย กระทรวงสาธารณสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, บริษัท ซิสโก้ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน), บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน), มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง, มูลนิธิร่วมกตัญญู, สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ, บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัท ฟรีวิลล์ โซลูชั่นส์ จำกัด

          โดยหน่วยงานทั้ง 12 จะให้ความร่วมมือในการดำเนินการและบริหารจัดการโครงการ “การรักษาโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันโดยหน่วยรักษาอัมพาตเคลื่อนที่โรงพยาบาลศิริราช เพื่อให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันได้รับการรักษาตามมาตรฐานอย่างทันท่วงที โดยหลักในการดำเนินงานร่วมกันประกอบด้วย แนวทางการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน ระบบรับ-ส่งต่อผู้ป่วย ซึ่งกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนในด้านการรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน และการจ่ายงานปฏิบัติการฉุกเฉิน Emergency Medical Dispatcher (EDM) รวมถึงการประสานงานเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน Emergency medical services (EMS) ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาในการรักษาผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงที ทั้งนี้โรคหลอดเลือดสมองมี 2 แบบด้วยกัน คือ โรคหลอดเลือดสมองแตกและโรคหลอดเลือดสมองตีบ ซึ่งผู้ป่วยจะมีอาการปากเบี้ยว อ่อนแรง และพูดไม่ชัด สามารถติดต่อเพื่อรับบริการได้ที่ โทร.1169 หรือ 0-2419-8888

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All