มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำทีมแพทย์ ทันตแพทย์ ทันตานามัย เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร ออกหน่วยตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจฟัน-ถอนฟัน ณศาลาประชาคม 2 มูลนิธิสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

Pin It

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2561 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน โดยคุณฐิติวัชร วรรณมโนมัย หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ ทันตานามัย เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร ร่วมกับมูลนิธิสามชุก จ.สุพรรณบุรี ออกหน่วยฯ ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจทันตกรรม วัดสายตา-แจกจ่ายแว่นสายตา บริการตัดผม และจัดสันทนาการกิจกรรมระบายสีสำหรับเด็ก โดยมีคุณนรงค์ชัย โภควรรณวิทย์ นายกเทศมนตรีสามชุก พร้อมคณะกรรมการเทศบาลสามชุก พร้อมด้วยคุณแซ่ว ฉินประสิทธิชัย รองประธานศาลเจ้าพ่อสามชุก และคุณสุนีย์ โภควรรณวิทย์ กรรมการแม่บ้านมหาดไทย ร่วมออกหน่วย ณ ศาลาประชาคม 2 มูลนิธิสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All