มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยแผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับ มูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์ และ มูลนิธิสว่างจิตต์ศรีสะเกษธรรมสถาน จ.ศรีสะเกษ  ในโครงการ"แจกผ้าห่มกันหนาว มอบศาลาที่พักผู้โดยสาร  พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว ในถิ่นทุรกันดาร ประจำปี 2561 " ใน อ.ศรีรัตนะ อ.กันทรลักษ์

Pin It

            (20 ธ.ค.61) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งโดยแผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับ มูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์ และ มูลนิธิสว่างจิตต์ศรีสะเกษธรรมสถาน จ.ศรีสะเกษ ใน โครงการ"แจกผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อสงเคราะห์ผู้ขาดแคลน ในถิ่นทุรกันดาร ประจำปี2561" นำโดยคุณศิริพร กระจ่างหล้า ผช.หน.ผ.สังคมฯ ร่วมทำพิธีมอบผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 1,000 ชุด ใน อ.ศรีรัตนะ 500 ชุด อ.กันทรลักษ์ 500 ชุด พร้อมมอบศาลาที่พักผู้โดยสารจำนวน 1หลัง บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ และในวันเดียวกันนักสังคมสงเคราะห์ของป่อเต็กตึ๊งยังลงพื้นที่ไปมอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค ที่บ้านพัก ให้แก่คนชราที่พิการไม่สามารถมารับการสงเคราะห์ได้ มอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบอัคคีภัยรายละ 2,000 ทั้งหมด 18 ราย (คิดเป็นมูลค่าในการสงเคราะห์ในจังหวัดศรีสะเกษปี 2561 นี้ จำนวน 7 แสนบาทถ้วน)

           โดยมีคุณสุนทร เทอดกตัญญูพงศ์ รอง ประธานฯ และ พร้อมคณะกรรมการฯ ของทั้ง 2 มูลนิธิฯและ หน่วยราชการผู้เกี่ยวข้องส่วนต่างๆ ร่วมในพิธีครั้งนี้. (เสร็จสิ้นเดินทางไปแจกที่ จ.อุบลราชธานี ในวันพรุ่งนี้)

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All