มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยแผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับ มูลนิธิสว่างบูชาธรรมสถาน อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ  ในโครงการ"แจกผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว ในถิ่นทุรกันดาร ประจำปี 2561 " ใน อ.ทุ่งศรีอุดม

Pin It

             (21 ธ.ค.61) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งโดยแผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับ มูลนิธิสว่างบูชาธรรมสถาน อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ ใน โครงการ "แจกผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อสงเคราะห์ผู้ขาดแคลน ในถิ่นทุรกันดาร ประจำปี2561" นำโดยคุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการฯ คุณวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผจก.มูลนิธิฯ คุณศิริพร กระจ่างหล้า ผช.หน.ผ.สังคมฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมทำพิธีมอบผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 500 ชุด ใน อ.ทุ่งศรีอุดม แจกจ่ายใน 2 ตำบลๆละ 250 ชุด (คิดเป็นมูลค่าในการสงเคราะห์ครั้งยชนี้ จำนวน 3 แสนบาทถ้วน)โดยมีคุณทวิช ทวิชยานนท์ นอภ.ทุ่งศรีอุดม และ คุณสิวาภรณ์ จังศิริมงคลชัย รองประธานฯ พร้อม คณะกรรมการ หน่วยราชการผู้เกี่ยวข้องส่วนต่างๆ ร่วมในพิธีครั้งนี้.

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All