มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยแผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับ มูลนิธิจีตี่เกาะอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ  ในโครงการ"แจกผ้าห่มกันหนาวและมอบศาลาที่พักผู้โดยสาร จำนวน 4 หลัง พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว ในถิ่นทุรกันดาร ประจำปี 2561 " ใน อ.เสนางคนิคม

Pin It

         (23 ธ.ค.61) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งโดยแผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับ มูลนิธิจีตี่เกาะอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ ใน โครงการ"แจกผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อสงเคราะห์ผู้ขาดแคลน ในถิ่นทุรกันดาร ประจำปี2561" นำโดยคุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการฯ คุณวุฒิชัย อภวัฒนกุลชัย ผจก.มูลนิธิฯ คุณศิริพร กระจ่างหล้า ผช.หน.ผ.สังคมฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมทำพิธีมอบผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 500 ชุด ใน อ.เสนางคนิคม (คิดเป็นมูลค่าในการสงเคราะห์ครั้งนี้ จำนวน 3 แสนบาทถ้วน) โดยมีคุณวงเทพ เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าฯ และ คุณดาราณี สัมพันธ์ศิริกุล ประธานฯ พร้อม คณะกรรมการฯ หน่วยราชการผู้เกี่ยวข้องส่วนต่างๆ ร่วมในพิธีครั้งนี้. (เสร็จสิ้นเดินทางไปแจกที่จ.มุกดาหาร ในวันพรุ่งนี้)

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All