มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยแผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับ มูลนิธิการกุศลมุกดาหาร จ.มุกดาหาร และ สมาคมพ่อค้านครพนม จ.นครพนม ในโครงการ " แจกผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว ในถิ่นทุรกันดาร ประจำปี 2561 " ใน อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร และ อ.เมือง จ.นครพนม

Pin It

            (24 ธ.ค.61) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งโดยแผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับ มูลนิธิการกุศลมุกดาหาร จ.มุกดาหาร และ สมาคมพ่อค้านครพนม จ.นครพนม ใน โครงการ"แจกผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อสงเคราะห์ผู้ขาดแคลน ในถิ่นทุรกันดาร ประจำปี 2561" นำโดยคุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการฯ คุณวุฒิชัย อภวัฒนกุลชัย ผจก.มูลนิธิฯ คุณศิริพร กระจ่างหล้า ผช.หน.ผ.สังคมฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมทำพิธีมอบผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 1,500 ชุด ใน อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร 500 ชุด และใน อ.เมือง จ.นครพนม 1,000 ชุด (คิดเป็นมูลค่าในการสงเคราะห์ครั้งนี้ จำนวน 9 แสนบาทถ้วน) โดยมีคุณรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รองผู้ว่าฯ จ.นครพนม พร้อม คณะกรรมการฯ ทั้ง 2 และ หน่วยราชการผู้เกี่ยวข้องส่วนต่างๆ ร่วมในพิธีครั้งนี้

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All