มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบสมุด ดินสอ และไม้บรรทัด แด่นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เพื่อนำไปแจกจ่ายเป็นของขวัญให้เด็กและเยาวชน เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562

Pin It

         วันนี้ (3 มกราคม 2562) เวลา 13.30 น มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยดร.สุทัศน์ เตชะวิบูลย์ รองประธานกรรมการและเลขาธิการ, คุณสัก กอแสงเรือง กรรมการตรวจสอบ, คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการ, คุณจินดา บุญลาภทวีโชค กรรมการและรองเหรัญญิก, คุณสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการ, คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล กรรมการ, คุณสุรพงศ์ เสรฐภักดี กรรมการ, คุณนิพนธ์ โชคภิรมย์วงศา กรรมการ, คุณธฤต โอภาสวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการ, คุณกฤษกร เตชะวิบูลย์ ผู้ช่วยกรรมการ, คุณวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมในพิธีมอบสมุด ดินสอ และไม้บรรทัด จำนวน 120,000 ชิ้น(หนึ่งแสนสองหมื่นชิ้น) แด่นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เพื่อนำไปแจกจ่ายเป็นของขวัญให้เด็กและเยาวชน เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All