มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกบริการทั่วไปพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร สนับสนุนอาหารกลางวัน ในกิจกรรมการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมความรู้ฯ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ของกรมกิจการพลเรือนทหารบก

Pin It

        เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกบริการทั่วไป โดยนายชาญณรงค์ เสาวภา ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบริการทั่วไป พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร สนับสนุนอาหารกลางวัน ในกิจกรรมการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมความรู้ฯ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ของกรมกิจการพลเรือนทหารบก โดยมีเด็กและเยาวชนร่วมกิจกรรมมากกว่า 20,000 คน ณ ลานด้านหน้า กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All