โครงการ "ป่อเต็กตึ๊ง สงเคราะห์ผู้ยากไร้ ให้โอกาสชีวิต"มอบเงินสงเคราะห์ค่าครองชีพและค่ารักษาพยาบาล แก่นางสาวอบเชย แซ่ลี้ อายุ 49 ปี ผู้ป่วยยากไร้ซึ่งมีฐานะยากจน ณ  เขตดุสิต กรุงเทพฯ

Pin It

             เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 13.45 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งในโครงการ "ป่อเต็กตึ๊ง สงเคราะห์ผู้ยากไร้ ให้โอกาสชีวิต" โดยนางสาวศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย นักสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยนักศึกษาฝึกงานคณะสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ลงพื้นที่มอบเงินสงเคราะห์ค่าครองชีพและค่ารักษาพยาบาล จำนวน 5,000 บาท(ห้าพันบาทถ้วน) แก่นางสาวอบเชย แซ่ลี้ อายุ 49 ปี ผู้ป่วยยากไร้ซึ่งมีฐานะยากจน ณ ห้องเช่าเลขที่ 379/1 ซอยสุโขทัย 4 ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All