โครงการ "ป่อเต็กตึ๊ง สงเคราะห์ผู้ยากไร้ ให้โอกาสชีวิต"มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่ แก่นางคำพันธุ์ เเสงจีน อายุ 76 ปี ผู้ป่วยติดเตียง ณ อ.เมือง จ.ลพบุรี

Pin It

         เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 10.45 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งในโครงการ "ป่อเต็กตึ๊ง สงเคราะห์ผู้ยากไร้ ให้โอกาสชีวิต" โดยนายพิทักษ์พนธ์ ปัพรังศรี นักสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยนักศึกษาฝึกงานคณะสังคมสงเคราะห์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 4 เเพ็ค มูลค่า 2, 240 บาทเเละเเผ่นรองซับ จำนวน 4 เเพ็ค มูลค่า 400 บาท รวม 2 รายการคิดเป็นเงิน 2,640 บาท(สองพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) แก่นางคำพันธุ์ เเสงจีน อายุ 76 ปี ผู้ป่วยติดเตียง ณ บ้านเลขที่ 400/90 ม.8 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมือง จ.ลพบุรี

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All