มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกบรรเทาสาธารณภัยฯ จัดทีมเจ้าหน้าที่กู้ชีพ ดูแลและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนใน “งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” รวมถึงดูแลความปลอดภัย ทั้งการปฐมพยาบาลกรณีเจ็บป่วยทั่วไปและเจ็บป่วยฉุกเฉิน

Pin It

        17 มกราคม 2562 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกบรรเทาสาธารณภัยฯ จัดทีมเจ้าหน้าที่กู้ชีพ ดูแลและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนใน “งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” รวมถึงดูแลความปลอดภัย ทั้งการปฐมพยาบาลกรณีเจ็บป่วยทั่วไปและเจ็บป่วยฉุกเฉิน

       โดยแบ่งทีมเจ้าหน้าที่กู้ชีพ เข้าดูแลประชาชนมาตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2561 ไปจนถึงวันที่ 19 มกราคม 2562 ณ บริเวณลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า กรุงเทพฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All