มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งร่วมกับมูลนิธิกำแพงเพชรประชานุเคราะห์ ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบศาลาที่พักผู้โดยสารและแท็งก์น้ำบรรจุน้ำดื่มสะอาด 1 แท้งค์ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนในจังหวัดฯ พร้อมมอบผ้าห่มกันหนาว เครื่องอุปโภค-บริโภค ณ บริเวณวัดคลองพัฒนา  อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

Pin It

       วันนี้(19 ม.ค.62) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยแผนกสังคมสงเคราะห์ นำโดยคุณวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผจก.มูลนิธิฯ พร้อมด้วยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ฯ ร่วมกับมูลนิธิกำแพงเพชรประชานุเคราะห์ โดยคุณจิรวัฒน์ เลิศชนะวงค์ ประธานมูลนิธิกำแพงเพชรประชานุเคราะห์ ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบศาลาที่พักผู้โดยสารและแท็งก์น้ำบรรจุน้ำดื่มสะอาด 1 แท้งค์ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนในจังหวัดฯ พร้อมมอบผ้าห่มกันหนาว เครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 400 ชุด คิดเป็นมูลค่าในการสงเคราะห์ครั้งนี้ 420,000 บาท (สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) โดยมีนายอำเภอคลองลาน คุณสุทัศน์ จินตเวชศาสต์ และหน่วยงานราชการผู้เกี่ยวข้องส่วนต่างๆ ร่วมในพิธี ณ บริเวณวัดคลองพัฒนา ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All