มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกศูนย์ฝึกอบรม จัดอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนนวลนรดิศ เพื่อให้นักเรียนที่เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจในการปฐมพยาบาล สามารถนำไปช่วยเหลือตัวเองและผู้อื่นกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

Pin It

          23 มกราคม 2562 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกศูนย์ฝึกอบรม จัดอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนนวลนรดิศ จำนวนกว่า 50 คน หลักสูตรที่ใช้อบรม ได้แก่ การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (Basic CPR) การห้ามเลือด การดาม ฯลฯ เพื่อให้นักเรียนที่เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจในการปฐมพยาบาล สามารถนำไปช่วยเหลือตัวเองและผู้อื่นกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกอบรมฯ และเจ้าหน้าทที่กู้ชีพ แผนกบรรเทาสาธาณภัย ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม ณ โรงเรียนนวลนรดิส กรุงเทพฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All