×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Pro Notice: It looks like PHP's 'GD Image Library' is not installed/enabled on your system. Please ask your hosting company to enable/install it.

แผนกบรรเทาสาธารณภัยฯ จัดอบรมแนวทางการปฏิบัติตนเมื่อเกิดอัคคีภัย รวมถึงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินให้แก่นักเรียน ครู และบุคลากรโรงเรียนสีตบุตรบำรุง

Pin It

           เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกบรรเทาสาธารณภัยฯ จัดอบรมแนวทางการปฏิบัติตนเมื่อเกิดอัคคีภัย รวมถึงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินให้แก่นักเรียน ครู และบุคลากรโรงเรียนสีตบุตรบำรุง โดยมีเจ้าหน้าที่กู้ชีพ -กู้ภัย ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมฯ ณ โรงเรียนสีตบุตรบำรุง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

ภาพ/ข้อมูลจาก เฉพาะกิจใต้ 4-00

{gallery}Media/TrainingCenter/2019/01/23012019_1{/gallery}

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week