มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับสมาคมจีนต่างๆ หนังสือพิมพ์จีนรายวัน ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย มอบเงินสดพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ณ ชุมชนวัดครุฑ ซอยอิสรภาพ 35 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

 

Pin It

                 วันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ โดยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับสมาคมจีนต่างๆ หนังสือพิมพ์จีนรายวัน ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย มอบเงินสดพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 20 ครอบครัว 46 คน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 109,000 บาท (หนึ่งแสนเก้าพันบาทถ้วน) โดยมีนายพงศธร ศิริธรรม ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย ร่วมมอบ ณ ชุมชนวัดครุฑ ซอยอิสรภาพ 35 ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่าง เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ หมายเหตุ : มูลนิธิไกรสิทธิการกุศล มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 17,600 บาท , มูลนิธิปทุมรังษี มอบข้าวสาร จำนวน 460 กิโลกรัม

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All