มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในโครงการ "ป่อเต็กตึ๊ง สงเคราะห์ผู้ยากไร้ ให้โอกาสชีวิต" ลงพื้นที่มอบเงินสงเคราะห์ค่าครองชีพ และค่ารักษาพยาบาล  แก่ นางปรารถนา เล็กเจริญ ผู้พิการตาบอดทั้ง 2 ข้าง ป่วยเป็นโรคหัวใจ

Pin It

        วันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในโครงการ "ป่อเต็กตึ๊ง สงเคราะห์ผู้ยากไร้ ให้โอกาสชีวิต" แผนกสังคมสงเคราะห์ โดยนางสาวศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย นักสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วย นักศึกษาฝึกงานคณะสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ลงพื้นที่มอบเงินสงเคราะห์ค่าครองชีพ และค่ารักษาพยาบาล จำนวน 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) พร้อมข้าวสาร จำนวน 20 กิโลกรัม , ชุดเครื่องนอน 1 ชุด และเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวนหนึ่ง มอบแก่ นางปรารถนา เล็กเจริญ อายุ 49 ปี ผู้พิการตาบอดทั้ง 2 ข้าง ป่วยเป็นโรคหัวใจ โรคไต ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ณ บ้านเช่าเลขที่ 6 ซ.ราชพฤกษ์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ หมายเหตุ:มูลนิธิฯได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ได้

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All