มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกศูนย์ฝึกฯ จัดอบรม หลักสูตร "การช่วยเหลือปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ" (Basic CPR & AED) รุ้นที่ 1 ประจำปี 2562 ให้แก่อาสาสมัครและประชาชนทั่วไป

Pin It

    วันนี้( 25 มกราคม 2562) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกศูนย์ฝึกฯ จัดอบรม หลักสูตร "การช่วยเหลือปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ" (Basic CPR & AED) รุ้นที่ 1 ประจำปี 2562 ให้แก่อาสาสมัครและประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ สามารถประเมินสภาพผู้ป่วยหมดสติไม่หายใจและมีภาวะหัวใจหยุดเต้น สามารถร้องขอความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งงยังช่วยเหลือฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานร่วมกับการใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ(AED)ได้อย่างปลลอดภัยทั้งผู้ช่วยเหลือและผู้ป่วยที่ได้รับการช่วยเหลือ โดยมีเจ้าหน้าที่แผนกศูนย์ฝึกอบรมฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ชพ แผนกบรรเทาสาธารณภัยฯ ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม ณ สมาคมเตชะสัมพันธ์ ถนนพระราม 3 เขตยานนาวา กรุงเทพฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All