มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งต้อนรับคุณ Li Haiyan เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์และคณะ พร้อมนำเยี่ยมชมหอประวัติมูลนิธิป่อเต็กตึีง เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของมูลนิธิฯ

Pin It

          เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณไปรเทพ ซอโสตถิกุล ผู้ช่วยกรรมการเลขาธิการ พร้อมด้วยคุณอรัญ เอี่ยมสุรีย์ ผู้ช่วยกรรมการเลขาธิการ, คุณวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผู้จัดการมูลนิธิฯ และคุณพิมพ์ณภัท สุนทรฐิติวงษ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร ร่วมต้อนรับคุณ Li Haiyan เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์และคณะ พร้อมนำเยี่ยมชมหอประวัติมูลนิธิป่อเต็กตึีง เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของมูลนิธิฯโดยมีคุณชญาน์นันท์ สหพลจิโรจเดชา ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสื่อสารองค์กร(จีน) ร่วมต้อนรับ ณ ห้องรับรองชั้น 4 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All