มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยปักกิ่ง เปิดหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน ยุคใหม่รุ่นที่ 2 (วทจ.)พร้อมเปิดอาคารเรียนหลักสูตรฯ และเปิดรูปปั้นเถาจูกง ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วิทยาเขตยศเส

Pin It

            วันที่ 29 มกราคม 2562 เลา 13.00 น. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยปักกิ่ง เปิดหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน ยุคใหม่รุ่นที่ 2 (วทจ.) พร้อมเปิดอาคารเรียนหลักสูตรฯ และเปิดรูปปั้นเถาจูกง โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยท่านทูตหลู่ห์เจี้ยน และคุณ Li Haiyan เลขาธิการพรรคมมิวนิสต์ ร่วมลงนามความร่วมมือและเปิดการศึกษาฯ ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วิทยาเขตยศเส

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All