มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในโครงการ "ป่อเต็กตึ๊ง สงเคราะห์ผู้ยากไร้ ให้โอกาสชีวิต" แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่มอบผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่สงเคราะห์ แก่นายไพฑูร เรืองรอง พิการครึ่งซัก ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ณ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี

Pin It

      เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 12.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในโครงการ "ป่อเต็กตึ๊ง สงเคราะห์ผู้ยากไร้ ให้โอกาสชีวิต" แผนกสังคมสงเคราะห์ โดยนายอภินันท์ อินบุญนะ นักสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วย นักศึกษาฝึกงานคณะสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ลงพื้นที่มอบผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่สงเคราะห์จำนวน 3 แพ็ค (72 ชิ้น) คิดเป็นมูลค่า 1,440 บาท(หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) แก่นายไพฑูร เรืองรอง (พิการครึ่งซัก ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้) ณ บ้านเช่าเลขที่ 20/8 หมู่4 คลอง 13 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All